DIREKTORI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI MALAYSIA 2000/2001
- Edisi  Internet - 
INDEX
F         FIRE PROTECTION EQUIPMENT
1
 
Produk : Membekal, memasang dan meyelenggara sistem dan peralatan pencegah kebakaran
Nama Syarikat :  AWASIAPI (M) SDN.BHD.
Nama Pengurus : Miswar Ahmad
Alamat : Lot 9100, Jalan Kerdas Satu, 53100 Gombak Kuala Lumpur
No.Tel: 03-6188 5397
No.Fax : 03-6188 5397
E-mail : awasiapi@maxis.net.my
Website :
 
Jenis Produk :
Nama Syarikat : 
Nama Pengurus :
Alamat :
No.Tel:
No.Fax :
E-mail :
Website :
 
3
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
4
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
5
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
6
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
7
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
8
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
9
Jenis Produk :
Nama Syarikat :
Namat :
Alamat :
No.Tel :
No.Fax  :
E-nail :
Website :
 
 
Hak cipta © 2000/2001 Malaysia  NetPages
Hak cipta Terpelihara.